Gjendiktning av Mette Moestrups
Til den smukkeste

 
For tiden arbeider jeg også med en gjendiktning av den danske poeten Mette Moestrups fabelaktige diktbok Til den smukkeste.
Gjendiktningen kommer ut på Cappelen Damm til høsten.